Ordförande

Christer Norberg 

 

 

Vice ordförande

Ingvar Sjölund

 

 

Kassör

Christer Svennberg

 

 

Hustomtar

Britta & Krister Weberg

Inger Svennberg,

 

 

Sekreterare

Christer Nyman

 

 

Klubbmästare

Helmut Hoffmann

 

 

Bibliotekarie

Lennart Sjölund

 

 

Redaktör

Maria Johansson

 

 

Webmaster

Douglas Norberg 

 

 

Kontakta Fagersta Akvareförening

Syrelsen

Ansvarig för webben: Douglas Norberg