Fagersta Akvareförening

Akvariefiskar - en levande hobby

Fagersta Akvarieförening, FAF är en förening för

alla akvarieintresserade. Föreningen bildades den

10 januari 1971.

 

Vi kan anordnar utflykter till intressanta platser, studieresor och utställningar m.m vid intresse.

Ordinarie månadsmöte hålls första helgfria måndagen i varje månad (om ej annat meddelats)

kl 19:00 i klubblokalen

Sommaruppehåll under juni, juli och augusti

 

Som medlem kan du ta del av den samlade kunskapspott som bara ett gäng inbitna akvariefantaster vet.

 

Vi är medlem i Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund (SARF)

Odlingskampanjen

 

Tävlingen hålle på årsvis så den pågående säsongen slutar i december.

Du behöver inte vara expert eller syssla med specialfiskar.

Du och därmed föreningen får poäng för såväl guppys som platys.

 

Här nedan presenterar vi lite av bakgrunden till tävlingen samt reglerna.

Har du ytterligare frågor om Odlingskampanjen är du välkommen att kontakta någon i syrelsen.

 

Om Odlingskampanjen

 

Kampanjens bakgrund och syfte

 

För att öka den allmänna kunskapen om odling i Sverige så instiftade

Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund (SARF) Odlingskampanjen.

 

Förutom att detta har inneburit en intressant inblick i vad som odlas så är det även en lättsam tävling om vilken förening som odlat flest arter respektive flest personer i föreningen som odlar en art.

 

Regler

 

Olika valöre

 

Beroende på svårighetsgrad graderas odling av fiskar i brons, silver, guld och elit.

Bronsarter är förhållandevis lätta att odla. Silverarter är något mer komplicerade och kräver lite mer av odlaren. Guldarter är antingen komplicerade att alls hålla eller kräver både lite tur och skicklighet för att få fram yngel av. Elitmärke slutligen ges för odling av arter som många skickliga akvarister har försökt odla, men ännu ingen lyckats med.

Elit utdelas bara en gång per art. Sedan får den värdet guld.

 

Kvalitet före antal yngel

 

Medlemmen skall själv ha givit fiskarna möjlighet att leka och har sedan själv dragit upp ett antal yngel till ungfiskar (något beroende på art, men vanligen en

ålder av 2-3 månader)

Hur många ungfiskar som krävs beror på art och odlarens förutsättningar. Det viktiga är kvalitet och inte kvantitet. Resultatet skall normalt omfatta minst tre ungfiskar, men för fiskar med mycket små kullar (eller andra speciella omständigheter) räcker det med två ungfiskar. Odlingsresultat bestående av endast en fisk godkänns inte oavsett valör.

Däremot är det tillåtet att slå ihop flera kullar av samma art under samma säsong.

 

Följande är inte tillåtet

 

Odling där fiskarna kläms på rom och mjölke eller odling där fiskarna behandlats med hormoner godkänns inte. Ett undantag från den senaste regeln är om man triggat lek genom att tillsätta vatten från ett annat akvarium där fiskar lekt.

 

Det räcker inte med olika färger

 

Odling godkänns bara av goda arter. Färgvarieteter och odlingsvarianter räknas bara som "grundarten" och godkänns bara för etablerade odlingsformer. I listan finns några exempel på hybrider som inte godkänns. På samma sätt är hybrider framtagna av odlaren inte godkända ens som odling av någon av föräldra-arterna. Däremot godkänns numera även "populationer":

 

Exempel:

 

Svärdbärare, Xiphophorus helleri, räknas som en art. Även om man odlar flera olika färgvarianter så får man bara tillgodoräkna sig en odling.

 

Nya arter som ännu inte är vetenskapligt beskrivna godkänns om de uppfyller kraven ovan. Ofta hålls speciella populationer separat i kultur utan inblandning av djur från andra populationer. Detta gäller speciellt killis och Östafrikanska cichlider. För att uppmuntra detta, räknas varje population, som hålls åtskild och som kan urskiljas genom lokaluppgift, speciellt "populationsnamn" eller speciella särdrag som gör att "sorten" direkt kan identifieras, som om det vore en god art.

 

 

Läs även mer på SARF:s hemsida: - sarfakvarist.se/regler

 

OBS! Protokolet är SARF:s egna från 2007-2008

Ansvarig för webben: Douglas Norberg